تبلیغات
Backgrounds _ - ♥4♥

♥4♥

سه شنبه 28 مرداد 1393 08:24 ب.ظ

نویسنده : Ꭹᗩᔕi
http://www.filedoon.ir/upload/09v7_colorful-colors-food-gummybears-sweets-favim.com-224902.jpg


 مورב בاشتیم طرᓅ گوشیش میـᓅـتهـ زمیـטּ برش میـבارهـ بهــش میگهـ ببـᓘـشیـב
 
 ------------------------------------------------------
 
 سلام בوستاטּ
 
 مـטּ عالیم شما چطور ؟
 
 موبایل بنـבهـ بعـב 3 روز یاـᓅـتهـ شـב !!
 
 الاטּ ᓘـوشـᓗـالما ....
 
 بعــــــــــــــــلهـ
 
 راستے شما پاستیل בوست בاریـב؟
 
 مـטּ عاشقشم
 
 و ᓘـواهــرم בیگر  هــیچ !!!
 
 ے سوال בیگهـ هــم هــست
 
 تا ᓗـالا شـבهـ موبایلتونو بعـב ے مـבت طولانے پیـבا ڪنیـב ؟ چقـבر؟
 
 نظرتوטּ بگیטּ
 
 اونایے ڪهـ جواب میدن ے جایزهـ پیشم בارטּ
 
 باے 
دیدگاه ها : نظر تو پست ثابت! ♥
آخرین ویرایش: سه شنبه 18 شهریور 1393 10:14 ب.ظ